BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//Tijana Djuricic - ECPv4.6//NONSGML v1.0//EN CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH X-WR-CALNAME:Tijana Djuricic X-ORIGINAL-URL:http://tijanadjuricic.com X-WR-CALDESC:Events for Tijana Djuricic BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/Belgrade:20180123T200000 DTEND;TZID=Europe/Belgrade:20180123T200000 DTSTAMP:20181023T112324 CREATED:20180109T141352Z LAST-MODIFIED:20180109T141636Z UID:714-1516737600-1516737600@tijanadjuricic.com SUMMARY:A Weill Ago / Elektroakustički kabare / UTO / 23.1. DESCRIPTION:Nakon odlično primljene aprilske premijere u Kulturnom centru Srbije u Parizu\, elektroakustički kabare Ane Gnjatović po prvi put je izveden u Srbiji u kuturnom centru Kragujevac u novembru prošle godine. . \nProgram za sopran\, klavir i elektroniku inspirisan je ličnošću i muzikom Kurta Vajla. Vajlove pesme\, ali i glasovi Lote Lenja\, Bertolta Brehta\, Danila Kiša…\, zvuci detinjstva i zvuci rata\, arhivski snimci i lična istorija\, javljaju se\, prelamaju i naslojavaju kroz pevane\, govorene\, snimljene i semplovane odlomke. Tako izgrađen elektroakustički sloj Ane Gnjatović kontekstualizuje i komentariše Vajlove pesme koje sopran Tijana Đuričić izvodi uz klavirsku pratnju Milivoja Veljića. Zajedno\, ova dva sloja sklapaju kabaretski gorko-sladak zvučni narativ o umetnosti i odgovornosti. \n*****************************************************************************\nMuzika Kurta Vajla: \nSpeak Low (Ogden Nash)\nJe ne t’aime pas (Maurice Magre)\nEs regnet (Jean Cocteau)\nDer Abschiedsbrief (Erich Kästner)\nComplainte de la Seine (Maurice Magre)\nUnd Was Bekam Des Soldaten Weib? (B. Brecht)\nYoukali (Roger Fernay) \nZvučni arhiv:\nKurt Weill\nLotte Lenya\nBertolt Brecht\nDanilo Kiš\nRobert Schumann\nFilippo Tommaso Marinetti\nJames Joyce\nAna Gnjatović \n**************************************************************************** \nAna Gnjatović (1984\, Srbija) komponuje akustičnu i elektro-akustičku muziku sakupljajući i kombinujući pronađene objekte\, dela\, koncepte i ideje pogodne za prevođenje\, ozvučavanje\, generalizaciju i interpretaciju. Kompozicije Ane Gnjatović izvođene su širom Evrope\, u SAD\, Izraelu i Japanu\, i bile su na programima festivala kao što su Međunarodna tribina kompozitora\, Mokranjčevi dani\, KoMA\, Međunarodni festival Čembalo – živa umetnost\, Međunarodni festival harfe\, Wratislavia cantans (Poljska)\, Culturescapes (Švajcarska)\, Festival de Wallonie\, Espressivo (Crna Gora)\, Međunarodni muzički festival Ankara (Turska). \nTijana Đuričić (Srbija\, 1983) je sopran\, teoretičkarka umetnosti i medija\, novinarka i menadžer u kulturi i umetnosti. Organizovala je i izvela više 150 solističkih i zajedničkih koncerata klasične i savremene muzike širom sveta\, kao i serije projekata i radionica sa studentima različitih fakultata\, istražujući pitanja umetnosti i politike u modernom društvu. Ekperimentiše na polju zvuka i teorijski ispituje odnos telo-prostor-glas. tijanadjuricic.com \nMilivoje Veljić je diplomirao na Katedri za klavir\, doktorirao na Katedri za kamernu muziku\, a zaposlen je na Katedri za solo pevanje Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu\, u zvanju višeg umetničkog saradnika. Dobitnik je nagrade Fakulteta iz Fonda Jelene Pavlović za najboljeg diplomca Katedre za klavir. Usavršavao se u oblasti kamerne muzike\, kod profesora Jasne Tucović i Miloša Petrovića. Doktorirao je 2014. pod mentorstvom prof. Ljudmile Gros-Popović\, na temu muzike Sergeja Rahmanjinova za klavirska dua. \nCena ulaznice: 300\,00 dinara \n URL:http://tijanadjuricic.com/event/a-weill-ago-elektroakusticki-kabare-uto-23-1/ LOCATION:Ulica Cetinjska 15\, Belgrade\, Serbia END:VEVENT END:VCALENDAR